#03, Obeležavanje dana studenata, Nikola Rajičić i Nemanja Marković

#03, Obeležavanje dana studenata, Nikola Rajičić i Nemanja Marković